Bilder
Fågel fisk eller mittemellan?
Även udda uppdrag utförs!
 
 
 
Skorsten på motoryachten Alba II. Läs mer om skorstenen och Alba II  www.myalba.com/skorsten.htm
 
 
 

Båtreparationer


Torkel Båtar specialisten på plastbåtsreparationer. Vi utgår från Bromma med vår servicebil och åker ut och reparerar båtar på plats i hela Stockholmsregionen.

Några exempel på reparationer vi har utfört på senaste tiden:

-Reparation av bottenstockar
-Hål i fribord pga kollision
-Grundstötningsskador i botten
-Sönderbrutna relingskanter från sjösättning
-Byte av stödlagerbockar
-Byte av hylsrör
-Gelcoatreparationer
-Spackling av grundstötningskador på kölar
-Reparation av spruckna roder
-Byte av gummirelingslister
-Reparation och modifiering av motorbäddar
-Byte av rutten plywood i akterspeglar på motorbåtar
-Reparation av hål i bottnar

Övrigt

Under de år som företaget varit verksamt har
det förekommit en del udda uppdrag. Två exempel
är skorsten till motoryachten Alba II och
fisk monterad på taket hos Regal
sportfiske i Vårby.