Köl

Besiktningar

Torkel båtar utför besiktningar av glasfiberskador på plastbåtar, allt enligt överenskommelse.


Konsultation

Jag erbjuder rådgivning / konsultation vid reparation, ombyggnad, nybyggen m.m. av plastbåtar. Allt enligt överenskommelse.

Glasfiber

Alba skorstenen

M / Y ALBA II skorstenen

Motoryachten ALBA II byggd 1912. Sänkt 1964 återfunnen 1993 och bärgad från 100 meters djup. Nu återuppbyggd och sjösatt för andra gången år 2000. Ett av Sveriges märkligaste kulturprojekt. När skorstenen skulle återuppbyggas fick Torkel båtar det ärofyllda uppdraget.

Att Albas skorsten byggdes i plast och inte stål som originalet, beror på att man i skorstenen placerat givare för radar, GPS, radio, och telefoni. Signalerna går igenom plasten och utrustningen kan därför helt döljas.

Läs mer om ALBA här.


Koreparation

Ibland har det blivit något annorlunda projekt, som reparation av glasfiberko i Alvik.

Länk till Båtbyggar-måndag / Torkel blogg